Інноваційні препарати для лікування цукрового діабету 2 типу

Diabetes_treatmetn.jpg

Доброго дня, шановний читачу! Сьогодні хочу поговорити з Вами про лікування цукрового діабету 2 типу. Вже багато років препаратом першої лінії є метформін. Цей препарат має багато позитивних сторін, та впливає на багато органів та систем організму, а саме:

  • шлунково-кишковий тракт: препарат гальмує всмоктування глюкози в кишечнику, зменшує перистальтику шлунка і кишечнику;
  • печінка: препарат гальмує глюконеогенез і виділення глюкози в кров, посилює без кисневий гліколіз;
  • периферичні тканини: препарат підвищує тканинне споживання глюкози, що пов’язано з посиленням периферичної дії ендогенного інсуліну (дія на рівні інсулінового рецептора – зростання кількості і спорідненості рецепторів, а також рецепторні взаємодії – активація систем, що транспортують глюкозу в клітини). Внаслідок того, що Метформін не стимулює виділення інсуліну підшлунковою залозою, він сприяє ліквідації гіперінсулінемії, яка є однією з основних причин прогресування судинних ускладнень і збільшення маси тіла при цукровому діабеті 2 типу.

Метформін здійснює також позитивну метаболічну дію на:

  • ліпіди крові: знижує рівень загального холестерину на 10-20%, фракцій холестерину: ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), що пов’язано з гальмуванням його біосинтезу в стінці кишечнику і зростанням його виведення через шлунково-кишковий тракт. Препарат підвищує рівень ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) на 10-20% та знижує рівень тригліцеридів на 10-20% (навіть якщо їх рівень підвищений на 50%) шляхом гальмування окислення жирних кислот, зниження концентрації інсуліну, гальмування кишкового всмоктування глюкози;
  • систему згортання та фібриноліз: знижує чутливість тромбоцитів до агрегуючих факторів, стимулює ендогенний фібриноліз шляхом підвищення активності t-PA (тканинного активатора плазміногену), зниження рівня РАІ-1(інгібітора тканинного активатора плазміногену) та зниження рівня фібриногену;
  • стінку кровоносних судин: гальмує проліферацію гладких м’язів судин.

Додатковий метаболічний ефект метформіну визначає його позитивну дію на систему кровообігу, гальмування розвитку діабетичної ангіопатії та попередження виникнення таких ускладнень, як артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця. У пацієнтів з ожирінням препарат дає можливість зменшення маси тіла, особливо на початку лікування.

Метформін має бути присутній в кожній схемі лікування цукрового діабету 2 типу (за відсутності протипоказів до нього).

Проте, незважаючи на всі позитивні ефекти метформіну, цукровий діабет 2 типу має прогресуючий перебіг і кожного року гине близько 4% клітин, які виробляють інсулін. Тому перед лікарем постає питання: що додати до метформіну, для досягнення цільових рівнів глюкози крові та глікованого гемоглобіну. За останні роки відбулась революція в діабетології і в арсеналі ендокринолога з’явились нові цукрознижуючі препарати (таблетовані та ін’єкційні), які здатні нормалізувати рівень глюкози в крові не впливаючи на секрецію інсуліну – так званні інноваційні препарати для лікування цукрового діабету. Деякі з цих препаратів мають низку переваг: зменшують серцево-судинну смертність та кількість госпіталізацій з причин декомпенсації серцевої недостатності, уповільнюють прогресування хвороби нирок, маю позитивний вплив на рівень артеріального тиску та вагу. На сьогоднішній день основа мета лікування цукрового діабету 2 типу це не тільки досягнення оптимальних показників рівня глюкози крові, а й зменшення ризиків розвитку серцево-судинних подій.

Якщо Ви або ваші близькі хворієте на цукровий діабет 2 типу та бажаєте отримувати сучасне лікування, не зволікайте, зверніться за консультацією до спеціаліста!

Щиро Ваш, лікар-ендокринолог МЦ «Сучасна медицина» Володимир Бойко.


Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


2019 © ModMed. Все права защищены. Лиц. МОЗ №157 от 03.03.2016