Последние

НОВОСТИ

What_is_elastography.jpg

Проблема точної діагностики новоутворень залишається одним з найуразливіших місць в успіху лікування багатьох небезпечних хвороб. Адже дуже часто при добро- та злоякісних новоутвореннях клінічна та рентгенографічна картини захворювань є „змазаними”, неоднозначними.


Steatometry_of_liver.jpg

Стеатоз печінки (жировий гепатоз) впевнено лідирує за поширеністю серед усіх патологій печінки. Часто його причиною стає надмірна калорійність раціону поряд з недостатньою рухливістю. Саме тому стеатоз швидко поширюється у розвинених, заможних країнах, де від нього страждає близько чверті населення, включаючи дітей.


Steatometry_of_liver.jpg

Стеатоз печени (жировой гепатоз) уверенно лидирует по распространенности среди всех патологий печени. Часто его причиной становится чрезмерная калорийность рациона наряду с недостаточной подвижностью. Именно поэтому стеатоз быстро распространяется в развитых, богатых странах, где от него страдает около четверти населения, включая детей.


Post_2.jpg

Традиційне ультразвукове дослідження (УЗД) хоча і залишається найбільш поширеним методом діагностики, має низку недоліків щодо точності та якості діагностування. Це зумовило появу та бурхливий розвиток на початку ХХІ ст. методів фібросканування та ультразвукової еластографії.


Post_2.jpg

Традиционное ультразвуковое исследование (УЗИ), хотя и остается наиболее распространенным методом диагностики, имеет ряд недостатков, связанных с точностью и качеством диагностирования. Это обусловило появление и бурное развитие в начале XXI века методов фибросканирования и ультразвуковой эластографии.


2019 © ModMed. Все права защищены. Лиц. МОЗ №157 от 03.03.2016